Reglementen

ALGEMEEN REGLEMENT VISSERSCLUB NEROMHOF

Dit reglement is van kracht vanaf 01 januari 2024 en vervangt alle voorgaande.

artikel 1 – Elke hengelaar dient in het bezit te zijn van zijn eigen lidmaatschap. Op vraag van een bestuurslid of gemachtigd opzichter dient dit steeds te worden getoond. De gemachtigd opzichters beschikken over een legitimatie en worden ieder jaar door het bestuur aangeduid. De lidkaart is strikt persoonlijk en mag niet worden uitgeleend. Door zijn aansluiting bij de club, aanvaardt het lid dit reglement en de beslissingen van het bestuur.

artikel 2 – Het bedrag van de lidgelden wordt jaarlijks bepaald en kan enkel via overschrijving op het rekeningnummer (BE19 0010 4611 7112) van de vissersclub betaald worden met vermelding van lidgeld, naam, voornaam én geboortedatum. Het lid stuurt eveneens via mail zijn adres en telefoonnummer door naar neromhof@gmail.com. Een verzekering en hengelen in Neromhof zijn inbegrepen in het lidgeld.
Jongeren tot 12 j. hengelen gratis, enkel onder toezicht van een volwassen lid.
Jongeren 12 tot 18 jaar: € 30,00
Senioren vanaf 18 jaar: € 80,00

artikel 3 – Er zijn geen dagvergunningen mogelijk. Na betalen van het lidmaatschap is hengelen toegelaten vanaf 1 januari t.e.m. 31 december en dit van 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang. Het is verboden ’s nachts te vissen. Dagen waarop wedstrijden zijn gepland, is gewone visserij buiten de wedstrijd niet mogelijk (zie kalender).

artikel 4 – Elk lid mag per dag maximum 3 genodigden meebrengen. Het tarief van de uitnodiging (€ 10,00) wordt jaarlijks vastgesteld en moet betaald worden voor er met vissen wordt begonnen. Op uitnodiging kan maximaal 3 keer gevist worden, boven deze 3 dagvisserijen dient men lid te worden en wordt het reeds betaalde bedrag in mindering gebracht van het lidgeld. moet een papier met vermelding van naam lid, naam uitgenodigde en de datum van hengelen in de brievenbus aan het clubhuis gedeponeerd worden. De gelden mogen ook in de bus of de betaling kan achteraf gebeuren. De genodigden mogen enkel vissen bij aanwezigheid en onder verantwoordelijkheid van het uitnodigend lid. Bij niet naleven van het reglement kan er een sanctie opgelegd worden aan het lid.

artikel 5 – Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, diefstal of materiële en lichamelijke schade.

artikel 6 – De club wordt geleid door vrijwilligers in het bestuur. Alle aangesloten leden worden geacht om met elkaar en met het bestuur te handelen in wederzijds respect en volgens de algemene regels van welvoeglijkheid. Het bestuur behoudt zich het recht om personen die van deze gedragscode afwijken een sanctie op te leggen.

artikel 7 – Elk bestuurslid mag controles uitvoeren. De vissers zijn verplicht hun vismanden en dergelijke te openen op vraag van een bestuurslid. Bij het niet naleven van het reglement kan er een sanctie opgelegd worden.

artikel 8 – Bij onweer met bliksem moet er onmiddellijk gestopt worden met vissen.

artikel 9 – Hengelen mag enkel gebeuren vanaf de boord van de vijver op de voorziene visplaatsen. Er kunnen geen plaatsen voorbehouden worden. Er mag niet gevist worden vanop het terras.

artikel 10 – Als lokaas mag buiten de wedstrijden worden gebruikt: alle voeders bedoeld voor vissen. Alle granen/zaden dienen vooraf gekookt te worden.

artikel 11 – Als aas aan de haak mag buiten de wedstrijden gebruikt worden: alles behalve levende vissen en kunstaas bedoeld voor roofvissen. Kunstaas bedoeld voor roofvissen is wel toegelaten tijdens het winterseizoen van 01 november tot 1 maart.

artikel 12 – Drijvend vissen is verboden.

artikel 13 – Maximum gebruik van 2 (werp) hengels met of zonder opwindmechanisme. De fighting kit is toegestaan, zonder fighting kit is een elastiek toegelaten tot maximum 2 delen. Er wordt gevist met slechts 1 enkele haak (geen dreggen) maximum haakgrootte 8, bij voorkeur zonder weerhaak.

artikel 14 – Het gebruik van een schepnet en voldoende grote onthakingsemmer (min. 17l), gevuld voor 3/4, is verplicht. Grote karpers bij voorkeur op een natte onthakingsmat, behandelen met zorg. Het gebruik van een leefnet buiten de wedstrijden is ten strengste verboden.

artikel 15 – Tijdens alle activiteiten moet het welzijn van de vissen maximaal nagestreefd worden. Elke gevangen vis dient met zachtheid en kunde behandeld te worden en onmiddellijk daarna op dezelfde plaats weer vrijgelaten.

artikel 16 – Raak nooit vissen aan met een doek. Bij moeilijk te onthaken vis is het raadzaam de draad door te knippen.

artikel 17 – De vis nooit teruggooien of van op hoogte laten vallen in het water. Steeds zorgzaam terugzetten met het schepnet of met de kop naar beneden (brasem). Het terugzetten van de vis met behulp van het schepnet geniet de voorkeur in het belang van de vis.

artikel 18 – Het is ten strengste verboden vissen mee te nemen (uitgezonderd paling).

artikel 19 – Zwemmen is om gezondheidsrisico’s ten alle tijden verboden. Ook het varen met een boot is niet toegelaten zonder toestemming van het bestuur.

artikel 20 – In het Neromhof is het, behoudens toelating van het gemeentebestuur, verboden zich met de wagen of bromfiets in het park te begeven. De wagen dient geparkeerd te worden buiten het park op de voorziene parkeerplaatsen.

artikel 21 – Bij het verlaten van de visplaats dienen alle hengels uit het water gehaald te worden.

artikel 22 – Er staan voldoende vuilbakken voor alle vuil, papier, blik en visdraad. Elke vorm van sluikstorten zal vervolgd worden.

artikel 23 – Honden zijn welkom, mits aan de leiband en mits deze geen hinder vormen voor andere aanwezigen én indien hondenpoep onmiddellijk opgekuist wordt. Gelieve ook sigarettenpeuken op te rapen en in de vuilbakken te deponeren.

artikel 24 – Elk lid kan vrij suggesties aanbrengen bij het bestuur op schriftelijke wijze of per mail (neromhof@gmail.com) en op naam. De behandeling ervan zal gebeuren op de eerstvolgende bestuursvergadering.

WEDSTRIJDREGLEMENT

artikel 25 – Door zijn inschrijving voor de wedstrijd, aanvaardt het lid dit reglement en de beslissingen die genomen werden door het bestuur.

artikel 26 – Alle datums, uren en faciliteiten van de wedstrijden staan vermeld in de jaarlijkse wedstrijdkalender.

artikel 27 – De inschrijvingen voor de wedstrijden kunnen gebeuren in het clubhuis (inschrijvingslijst) of telefonisch (Marc: 0476 41 17 88) tot 1u45 voor aanvang van de wedstrijd. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt, worden geen inschrijvingen meer aanvaard. Vissers die te laat aankomen om in te schrijven kunnen het nr. 17 of 47 krijgen per uitzondering.

artikel 28 – De inleg voor de clubwedstrijden en criteriums bedraagt 7,00 €. Bij koppelwedstrijden bedraagt de inleg 20,00 € per koppel, tenzij anders aangegeven.

artikel 29 – De trekking van de plaatsen start stipt om 1u30 voor de aanvang van de wedstrijd en wordt geleid door het bestuur.

artikel 30 – Er is een richtlijn voor de plaatsnummers die in aanmerking komen voor de trekking, te bezichtigen in de kantine. Het bestuur behoudt zich het recht hiervan af te wijken indien nodig.

artikel 31 – De wedstrijdsignalen zijn:

1. Op het aanvangsuur = begin zwaar voederen en/of begin vissen

2. Vijf min. na aanvang = einde zwaar voederen (indien van toepassing)

3. Vijf min. voor einde wedstrijd = nog 5 min. te vissen

4. Op het einduur = einde wedstrijd (hengel onmiddellijk uit het water). Een gehaakte vis bij het weerklinken van het eindsignaal mag nog tot 15 minuten na het eindsignaal geland worden en telt dan mee.

artikel 32 – De club wordt geleid door vrijwilligers in het bestuur. Alle aangesloten leden worden geacht om met elkaar en met het bestuur te handelen in wederzijds respect en volgens de algemene regels van welvoeglijkheid. Het bestuur behoudt zich het recht om personen die van deze gedragscode afwijken te sanctioneren.

artikel 33 – Er kan ten alle tijden controle uitgevoerd worden, gevolgd door sancties. Indien een visser een onregelmatigheid vaststelt, dient hij de persoon hierop te wijzen en onmiddellijk iemand van het bestuur te contacteren zodat het bestuur een controle kan uitvoeren. Klachten na de wedstrijd als er niets meer kan gecontroleerd worden zullen niet aanvaard worden.

artikel 34 – De deelnemers mogen elkaar op geen enkele wijze hinderen. De gehaakte vis moet zelfstandig op de eigen visplaats gedrild worden. Iedere deelnemer vist recht voor zich en handelt volledig zelfstandig tijdens de wedstrijd.

artikel 35 – Alle deelnemers moeten met hun materiaal 10 min. voor het begin van de wedstrijd op hun plaats aanwezig zijn i.v.m. mogelijke controle. Nadien mag er niks meer uit de wagens gehaald worden.

artikel 36 – Bij het voortijdig beëindigen van de wedstrijd mag de deelnemer geen resten van aas of lokaas in de vijver gooien of de emmer leeggieten in de vijver ten einde de andere deelnemers niet te storen. Ook leefnetten mogen niet geleegd worden voor het einde van de wedstrijd.

artikel 37 – De totale hengelafstand bedraagt 16 meter. Dit wordt gemeten van aan het uiteinde van de talon tot aan de haak. Er wordt gevist met 1 hengel, enkele haak (maximum maat 8, bij voorkeur zonder weerhaak), zonder molen of opwindmechanisme. De fighting kit is toegestaan, zonder fighting kit is elastiek toegelaten tot maximum 2 delen.

artikel 38 – Iedere deelnemer dient voor de wedstrijd zijn leefnetten en schepnet te ontsmetten in de daartoe beschikbare bak.

artikel 39 – Tijdens de wedstrijden is het verplicht om onmiddellijk 2 leefnetten te gebruiken per deelnemer. De netten dienen voor aanvang van de wedstrijd in het water te zijn. De vis moet onmiddellijk evenredig verdeeld worden over deze 2 netten. Deze leefnetten moeten zich minimum 1 meter in het water bevinden. Bij goede vangst en in het belang van de vis moeten er meerdere netten gebruikt worden. Maximum 25 kg per leefnet!!! Bij 25 kg of meer wordt er maar 20 kg geteld. Karper bij voorkeur in apart leefnet.

artikel 40 – Elke vis dient onthaakt te worden in een voldoende grote emmer (17 l) gevuld met 3/4 water. De vis met kunde en zorg behandelen en steeds zorgzaam terugzetten liefst met het schepnet of met de kop naar beneden (brasem). Niet laten vallen in het leefnet!

artikel 41 – Als lokaas mag gebruikt worden;

a) Bij wedstrijden zonder voeder: alle gekookte zaden, pellets, korrels, witte maden en casters. Deze dienen los te water gebracht d.m.v. de hand, katapult of polepot (maximum buitendiameter 4 cm), te ledigen 20 cm boven wateroppervlakte. Het lokaas mag niet aangedrukt of tot ballen gekneed worden. De hoeveelheid lokaas per sessie en per visser is beperkt tot maximum 3 liter.

b) Bij wedstrijden met voeder: alle lokvoeders bedoeld voor vissen. Die mogen verrijkt worden met alle gekookte zaden, pellets, korrels, witte maden, casters en maximum 500gr. pieren. Vers de vase (muggenlarven) en tubifex zijn niet toegelaten. De hoeveelheid voeder is beperkt tot maximum 5 liter all-in (aanduiding in emmer) en kan slechts te water worden gelaten gedurende het zwaar voederen bij aanvang van de wedstrijd. Na het zwaar voederen is enkel toegelaten om gekookte zaden, pellets, korrels, witte maden en casters los te water te brengen d.m.v. de hand, katapult of polepot (maximum diameter 4 cm), te ledigen 20 cm boven wateroppervlakte. Het lokaas mag niet aangedrukt worden of tot ballen gekneed worden. De hoeveelheid lokaas per sessie en per visser is beperkt tot 3 liter.

artikel 42 – Als aas aan de haak mag steeds worden gebruikt: alle gekookte zaden, pellets, korrels, witte maden, casters, pieren, gekookte deegwaren en kunstaas niet bedoeld voor roofvissen. Levende vissen, gekleurde maden en kunstaas bedoeld voor roofvissen zijn niet toegelaten.

artikel 43 – Pellets van de club kunnen voorafgaand aangekocht worden (€ 1,50 per portie – € 2 indien geen eigen pot voorzien is). Gelieve dus eigen pot/doos te voorzien.

artikel 44 – Er wordt altijd gevist op zuiver gewicht, alle vissen tellen (behalve snoek en snoekbaars). Bij ex-aequo van het gewicht telt het laagste plaatsnummer.

artikel 45 – Onmiddellijk na de wedstrijd en het opruimen start de weging. Het bestuur rekent voor de weging op enkele vrijwilligers om te helpen.

artikel 46 – Bij de weging zal de ploeg zich bij iedere plaats aanbieden, te beginnen bij nr. 1. 2024: De deelnemers moeten zelf de leefnetten ten gepaste tijd uit het water halen en de vis met zorg ter weging aanbieden. Indien de deelnemer hiertoe verhinderd is, vraagt hij dit aan een andere deelnemer. Bij de weging is het verplicht 2 leefnetten aan te bieden. Het is verboden vis over te hevelen.

artikel 47 – De prijsuitreiking gebeurt na de weging in het clubhuis. De algemene richtlijn is 1 op 3 prijzen + BOM. 2024: de BOM gaat bij loting naar een visser buiten de prijzen die aanwezig is op het moment van de prijsuitreiking.

artikel 48 – Het clubkampioenschap wordt gevist over 8 wedstrijden op zaterdag, waarvan de 5 beste resultaten tellen voor het eindklassement. De eerste van elke wedstrijd krijgt 1 punt, de tweede 2 punten, enz.. Degene die het minst aantal punten scoort over zijn 5 beste wedstrijden wordt clubkampioen. Indien er bij het eindklassement gelijke punten zijn telt het gewicht van de 5 beste wedstrijden. De prijsuitreiking van het clubkampioenschap gebeurt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. Prijzen worden verdeeld onder de leden die aan minimum 5 clubwedstijden hebben deelgenomen. 2024: het barema van het eindklassement clubs wordt verhoogd met 100 euro vanuit de clubkas.  

artikel 49 – De criteriums worden gevist over 8 wedstrijden op zondag, waarvan de 5 beste resultaten tellen voor het eindklassement. De eerste van elke wedstrijd krijgt 1 punt, de tweede 2 punten, enz.. Degene die het minst aantal punten scoort over zijn 5 beste wedstrijden wordt criteriumwinnaar. Indien er bij het eindklassement gelijke punten zijn telt het gewicht van de 5 beste wedstrijden. De prijsuitreiking van het criterium gebeurt tijdens de algemene vergadering. Prijzen worden verdeeld onder de leden die aan minimum 5 criteriums hebben deelgenomen. 2024: het barema van het eindklassement criteriums wordt verhoogd met 100 euro vanuit de clubkas.  

artikel 50 – De koning van Neromhof wordt degene die over beide klassementen het minste punten heeft met zijn 10 beste resultaten over alle wedstrijden. Dit kunnen er bijvoorbeeld 7 uit het criterium zijn en 3 uit het clubkampioenschap.

artikel 51 – Koppel- en triowedstrijden: de trekking gebeurt stipt 1u30 min. voor aanvang wedstrijd, er dient minstens 1 visser per koppel aanwezig te zijn. Het aantal koppels is beperkt tot 21 koppels per wedstrijd en elk koppel zal bestaan uit minstens 1 lid. De inleg per koppel is € 20,00, tenzij anders aangegeven. Voorinschrijving en betalen van de inleg is verplicht. NIET betaald = NIET ingeschreven. Betalen kan via overschrijving op rekening BE19 0010 4611 7112 met vermelding van NAAM/NAAM/DATUM. Of op voorhand bij Marc. 1 koppel op 2 heeft prijs + BOM. 2024: de BOM gaat bij loting naar een visser buiten de prijzen die aanwezig is op het moment van de prijsuitreiking.